แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย

สำหรับมือ / ผิวกาย

ไม่ต้องล้างออก